KIZILAY: “TÜRK KIZILAY, KAN BANKACILIĞI FAALİYETİİÇİN BELİRLİ MALİYETLERE VE GİDERLERE KATLANMAKTADIR”

KIZILAY: “TÜRK KIZILAY, KAN BANKACILIĞI FAALİYETİİÇİN BELİRLİ MALİYETLERE VE GİDERLERE KATLANMAKTADIR”
Türkiye Kızılay Derneği, “Vatandaşlardan ‘kan parası’ adı altında ya da başka bir ad altında kan kullanımıyla ilgili olarak hiçbir ücret talep edilmemektedir. Türk Kızılay, yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere katlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Türkiye Kızılay Derneği, “Vatandaşlardan ‘kan parası’ adı altında ya da başka bir ad altında kan kullanımıyla ilgili olarak hiçbir ücret talep edilmemektedir. Türk Kızılay, yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere katlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

Kızılay, kan bedelini artırdığı yönündeki haberler üzerine bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Türk Kızılay, kanunla verilen yetkiye ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun olarak gönüllü bağışçıdan aldığı kanı laboratuvar güvenlik testlerinden geçirip üç farklı kan bileşenine ayırarak, ihtiyaç duyulduğu için talep yapan tüm hastanelere, özel donanımlı araçlar ile uygun koşullarda ulaştırır.

Bu süreçlerin hiçbir anında, vatandaşlardan ‘kan parası’ adı altında ya da başka bir ad altında kan kullanımıyla ilgili olarak hiçbir ücret talep edilmemektedir. Türk Kızılay, yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere katlanmaktadır.

Bu maliyetlerin başlıcaları; kan bankacılığında kullanılan tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların maliyeti, profesyonel çalışanların ücret, SGK ve vergi ödemelerinin maliyeti, kan bankacılığı için kullanılan araç kirası, bina kirası, elektrik, su, doğal gaz vb. giderleri, kan bankacılığı için gerekli ve belirli bir amortisman ömrü olan demirbaş alım giderleri, faaliyetin daha sağlıklışartlarda sürdürülebilmesi ve artan kapasiteyi karşılayabilmesi için bina inşaat ve tadilat giderleridir.

Türk Kızılay’ın, kan ve kan bileşenleri konusunda ücret belirleme durumu söz konusu değildir. Yukarıda bahsedilen maliyetler SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu tutarın belirlenmesi ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nca toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Belirlenen tutar, Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) ‘Tanıya dayalı işlemlerin kapsamı’ başlığından karşılanmaktadır. Bu komisyon tarafından Türk Kızılay’dan maliyet verisi istenmemektedir.

SGK tarafından belirlenen tutar, Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan hizmet maliyetini karşılamakta yetersiz kalmakta ve bu durum, Türk Kızılay tarafından sübvanse edilmektedir. Kan hizmetlerine SGK tarafından hastaneler üzerinden yapılan ödeme, tamamen kan bankacılığı faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sistemin sürdürülebilirliği Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olup, düzenlemelere ilişkin Türk Kızılay’ın herhangi bir karar verici etkisi bulunmamaktadır.”

ANKA Haber Ajansı