Japon bilim insanı kan grubu ile kişilik arasıdaki bağı açıkladı

Japon bilim insanı kan grubu ile kişilik arasıdaki bağı açıkladı
Kan grubunun kişiliği etkilediğine dair açıklamalar yapan japon bilim insanına göre kan grubumuz hayatımız üzerinde oldukça belirleyici etkiler bırakabilir

Kan grubu kişilik testi: Kan grubunuz nedir? Kan grubunuza göre karakter özelliklerinizi öğrenmek ister misiniz? Okumaya devam edin ve kan grubunuz hakkında ilginç gerçekleri hemen öğrenin.

Bir bireyin kişiliğinin incelenmesi, dört ana kan grubuna dayanır: A, B, 0 ve AB kan grubu. İnsanların kişiliğini veya IQ'sunu kan grubuna göre inceleme uygulaması Japonya'da oldukça ünlüdür.

Kan grubuna göre çeşitli hastalıklara yakalanma riskimizin daha fazla olduğu biliniyor. Kan grubumuz hayatımız üzerinde oldukça belirleyici etkiler yaratabiliyor. Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.

Mynet'in aktardığı habere göre; konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri üzerindeki etkisi gün yüzüne çıktı. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı. Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgili. Furukawa için kan grupları, bireyin özelliklerini etkiliyor.

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

A tipi kana sahip insanlar, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor. A kan grubuna sahip bireyler genel olarak daha zekidirler.

0 KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

AB KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.

B KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

KAN GRUBUNA GÖRE HASTALIK RİSKLERİ

A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendon yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir