YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM 3 NİSAN'DA BAŞLIYOR

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM 3 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Özvar, yüz yüze eğitime isteyen öğrencilerin katılacağını, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Özvar, yüz yüze eğitime isteyen öğrencilerin katılacağını, üniversitelerde devam zorunluluğu aranmayacağını söyledi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra uzaktan eğitime geçen üniversitelerde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldıkları yeni kararlarla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Özvar, 3 Nisan itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu.

YÖK BaşkanıÖzvar, aldıkları kararlarışöyle sıraladı:

“Yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinde yer verilen, bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına;

Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynışekilde sürdürebilmelerine;

Nisan ayına ertelenmiş olan, derslere ait uygulamaların, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine;

Bahar dönemindeki ara sınavların, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç, ‘şeffaflık ve denetlenebilirlik’ ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına;

Yapılacak değerlendirmelerde, açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine;

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.”

ANKA Haber Ajansı