TÜİK İstatistiklerine Göre Sosyal Yardımlar Emekli ve Yaşlılara Odaklanıyor

TÜİK İstatistiklerine Göre Sosyal Yardımlar Emekli ve Yaşlılara Odaklanıyor
TÜİK: Emekli ve Yaşlılara Yapılan Yardımlar Sosyal Harcamaların En Büyük Bölümünü Oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sosyal koruma istatistiklerini içeren 2000-2022 dönemini kapsayan raporunu yayımladı. Rapora göre, 2022'de sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artarak 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL'ye ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98.2'sini, 1 trilyon 267 milyar 924 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Emekli ve Yaşlılara Yapılan Yardımlar Öne Çıkıyor

Toplam sosyal yardımların içindeki önemli bir kısmı, 567 milyar 450 milyon TL ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bu rakam, sosyal koruma yardımlarının büyük bir bölümünü oluşturdu. Hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ise 396 milyar 993 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.

Sosyal Yardımların GSYH İçindeki Payı

2022'de sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,4 olarak belirlendi. Risk ve ihtiyaç gruplarına göre yapılan harcamalarda, emekli ve yaşlılara yönelik yardımların yüzde 3,8'lik bir paya sahip olduğu görüldü.

Şartlı Yardımlar ve Nakdi Yardımlar

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 13'ü şartlı olarak verilen yardımlardan oluştu. Bu kapsamda, aile ve çocuk yardımları yüzde 47,5 ile ön plana çıktı. Nakdi yardımların yüzde 62,4'ü emekli ve yaşlılara yapılan yardımlardan oluştu.

Sosyal Koruma Gelirleri ve Harcamaları

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,4'ü devlet katkılarından sağlandı. Geri kalan kısmı ise işveren sosyal katkıları ve koruma kapsamındaki bireylerin sosyal katkılarından oluştu. Sosyal koruma harcamaları ise sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor. Bu yardımlar, risk grubu olarak belirlenen 8 ayrı kalemi kapsıyor.

Bu istatistikler, Türkiye'nin sosyal koruma politikalarının önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor ve sosyal harcamalarda emekli ve yaşlılara yapılan yardımların belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor.