TÜİK: İŞSİZLİK ORANI 2022 YILINDA YÜZDE 10,4 OLDU

TÜİK: İŞSİZLİK ORANI 2022 YILINDA YÜZDE 10,4 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

TÜİK 2022 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesine düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,4 oldu.
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1

İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 53,1'e yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,4

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak yüzde 19,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,4, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 56'SI HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azaldı. 2022 yılında 4 milyon 866 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 663 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 846 bin kişi inşaat sektöründe, 17 milyon 378 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 82 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 520 bin, inşaat sektöründe 69 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 450 bin kişi arttı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,3

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,4 oldu.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ) OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 19,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,2 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDUE

En yüksek istihdam oranı yüzde 54,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi oldu. En düşük istihdam oranı ise yüzde 33,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

ANKA Haber Ajansı