TRT’de işe alımlarda liyakat ortadan kalktı

TRT’de işe alımlarda liyakat ortadan kalktı
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP döneminde TRT’de işe alımlarda ve kurum içi yükselmede liyakatin ve eşitliğin tamamen ortadan kalktığını, bu durumun iş barışını bozduğunu söyledi.

Atila Sertel, bugün yaptığı açıklamada, TRT’de işe alımlarda siyasetin etkili olduğunu; milletvekili, bakan ve üst düzey bürokratların yakınlarının kuruma sınavsız alındığını ve hızla yükseltildiğini iddia etti. Sertel, şunları söyledi:

“SİYASET İŞİN İÇİNE GİRDİ; MİLLETVEKİLİ, BAKAN, ÜST DÜZEY BÜROKRAT YAKINLARI SINAVSIZ YÜKSELTİLDİ”

“TRT’de; liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri esas alınarak kurum içi görevde yükselme sınavları beklenirken 2010-2013 yılları arasında tüm çalışanlara duyuru dahi yapılmadan, bilgisi olan personele isteği doğrultusunda dilekçeleriyle kadrolar arasında geçişler yapıldı. Siyaset işin içine girdi; milletvekili, bakan, üst düzey bürokrat yakınları sınavsız yükseltildi. TRT çalışanları olarak, mağduriyetleri ve eşitsizlik ilkeleriyle ve iş barışını bozma olayları ile ilgili çok sayıda şikayet, bildirim aldım. Yıllar sonra TRT’de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusunu 14 Ağustos 2020 yılında yaptılar. Sınav şartlarında yıllardır görevini yapan ve işin kadrosu olan yardımcı prodüktör gibi sınavlara başvuru hakkı, TRT çalışanlarının, asıl bu işi yapanların elinden alındı. Birçok TRT çalışanı, kadro için yükselme için başvuru sınavına alınmadı. Üç aşamadan oluşan sınavlara girebilenler ise başarısız bulundu.”

TRT’ye sınavsız binlerce personel alındığınıöne süren Sertel, açıklamasına şöyle devam etti:

“SINAVA TABİ TUTULMADAN UNVAN VE ÜCRET ÇALIŞMASININ YAPILMASI BEKLENTİSİNE TRT’DEN OLUMLU YANIT GELMEDİ”

“TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, özel hukuka tabi personel adı altında, bu çalışanlar için 10 Şubat 2023 tarihinde bir duyuruda daha bulundu. ‘Kurum içi dengenin korunması’ hassasiyetiyle başlatılan çalışma büyük bir titizlikle gerçekleştirilerek özel hukuka tabi çalışan arkadaşların unvan ve ücret politikasıçalışmaları, hiçbir sınava tabi tutulmadan tamamlandı. ‘Düzenleme 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerlidir’ duyurusu yapıldı. Birlikte çalışılan ÖYT’li arkadaşlarla TRT çalışanları adına sevindiren bir adım aslından. Ancak yıllardır yapım ve yayın elemanı, stüdyo film yapım elemanı, yardımcı yapım ve yayın elemanı, takip memuru, aksesuar, köstüm, altyazı vb. kadrolarda çalışan personel için de ‘kurum içi dengenin korunması’ hassasiyeti talep edildi. Sınava tabi tutulmadan unvan ve ücret çalışmasının yapılmasının beklendiği açıklandı. Ama bu haklı beklentiye idarenin iş barışı ve güvenliği açısından yaklaşımının olumlu olması gerekirken hiçbir olumlu yanıt gelmedi.

“TRT’YE DÜŞEN GÖREV, KURUM İÇİ YÜKSELMENİN EŞİTLİĞE VE LİYAKATE DAYALI OLARAK YAPILMASINI VE İŞ BARIŞINI SAĞLAMAKTIR”

Danıştay kararlarında, kamu hizmetlerinin olağan işleyiş içinde bulunabilecek bir durum var. Kamu görevlilerinin böylesine haklı beklentiler içinde olması, hizmetin gereği. Dava konusu olaylardaki beklenti, makul bir beklenti. TRT’nin iş barışını ve aynı işi yapan personel arasındaki ücret dengesizliğini gidermesi gerekiyor. Sınav yapılmaksızın kadrolar arası geçişe imkan tanınması ve gerekse özel hukuka tabi personel olarak çalışan kişilerle ilgili ücretin ve unvanın eşit olması gerektiği noktası doğrudur. Ama eşitlik ilkesinin ihlali ise hakkaniyete aykırıdır. Anayasa’dan kaynaklanan eşitlik ilkesine aykırılık ve yeni yönetmelik ile kazanılmış hakların ihlal edilmesi gerekçeleriyle 2017 yılındaki yönetmeliğin iptal edilmesi, eski yönetmelikte olduğu gibi liyakat, kariyer ve eşitlik ilkeleri gereğince kurum içi yükselmenin yapılabilmesi ve TRT çalışanlarının mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir. TRT’ye düşen görev, bu haksızlığı en kısa sürede sonlandırmasıdır ve iş barışını sağlamaktır.”

ANKA Haber Ajansı