GÜLİZAR BİÇER KARACA’DAN “DÜNYA SANAT GÜNÜ” AÇIKLAMASI: “ÖZGÜR SANATA 29 GÜN KALDI”

GÜLİZAR BİÇER KARACA’DAN “DÜNYA SANAT GÜNÜ” AÇIKLAMASI: “ÖZGÜR SANATA 29 GÜN KALDI”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla yaptığı“Özgür sanata 29 gün kaldı” başlıklı açıklamasında; “CHP iktidarında sanatın ve sanatçının özgürlüğünü sağlayacağız. Sanatçılar geçim derdi olmadan yaşayacak ve sanatını aklında hiçbir soru işareti olmadan icra edecek. Gençlerin kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar yararlanabilmeleri için Kültür Kart’ı tanımlarken aynı zamanda diğer yurttaşlarımızın da benzer aktivitelere erişimlerinin sağlanması, kült

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla yaptığı“Özgür sanata 29 gün kaldı” başlıklı açıklamasında; “CHP iktidarında sanatın ve sanatçının özgürlüğünü sağlayacağız. Sanatçılar geçim derdi olmadan yaşayacak ve sanatını aklında hiçbir soru işareti olmadan icra edecek. Gençlerin kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar yararlanabilmeleri için Kültür Kart’ı tanımlarken aynı zamanda diğer yurttaşlarımızın da benzer aktivitelere erişimlerinin sağlanması, kültür ve sanat etkinliklerinin herkes için ulaşılabilir olmasıönceliklerimizden olacaktır. Özgür bir ülkede, özgür bir sanatla; Dünya Sanat Gününü kutlarım” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Nisan Dünya Sanat Günü dolayısıyla, “Özgür sanata 29 gün kaldı” başlıklı, yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’de sanatın ve sanatçının yok sayıldığın belirten Biçer Karaca, iktidara geldikleri ilk günden itibaren sanatın önündeki engelleri tek tek kaldıracaklarını ve özgür sanatın özgür ülkede yapılmasının önünü açacaklarını kaydetti. Gülizar Biçer Karaca’nın açıklamasışöyle:

“TÜİK İSTATİSTİKLERİ SANATIN VE SANATÇININ BİTME NOKTASINA GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

“14 Mayıs’a 1 aydan az kaldığı bugünlerde tek adam ve şürekasının anmadığı bir kesim var: sanatçılar. Zaten kültüre ve sanata olan bakış açılarını biliyoruz. Ucube restorasyonlar, para için yapılan ne olduğu, neden orada olduğu anlaşılmayan heykeller… Diğer her şey serbest ama 00.00’dan sonra müzik çalmayacaksınız. Yasakçı bakış açıları diğer birçok sektör gibi sanatı da sanatçıyı da bitme noktasına getirmiştir.

Tabii ki pek çok sanat alanı var ancak TÜİK’in yayınladığı verilerden yola çıkarak ‘Sinema ve Gösteri Sanatlarıİstatistikleri: 2021’den bazı verileri paylaşmak istiyorum. Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1; sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 27,9 azalmış. Tiyatro salonu sayısı 2020/'21 sezonunda, 2019/20 sezonuna göre yüzde 44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 41,8 azaldı. Tiyatro seyirci sayısı 2020/21 sezonunda yüzde 84,1 azaldı. Tiyatro salonlarında sahnelenen gösteri sayısı yüzde 78,8 azaldı. Opera ve bale seyirci sayısı 2020/'21 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 94,5 azaldı. Bu istatistiklere benzer daha birçok veri var ancak bu kadarı dahi sanatın ne yönde gittiğine bir ışık tutmaktadır.

“GEÇİNEBİLECEK MİYİM’ DİYE DÜŞÜNMEK ZORUNDA BIRAKILAN SANATÇILAR”

Dünya mirasına birçok değerli sanatçı kazandırmış olan tarihimiz bugün geldiğimiz noktada ‘geçinebilecek miyim’ diye düşünmek zorunda bırakılan sanatçılar yaratmıştır. Devlet sanatçılarının da durumu pek farklı değil. Kamuda görevli sanatçıların ciddi kadro ve özlük hakkı sorunları mevcut. Sanatını icra eden sanatçıların da benzer bir şekilde sosyal güvenlik ve emeklilik haklarında sorunlar yaşanmakta. Bütçe şu kadar büyüdü şöyle oldu böyle yaptık diye övünenlerin yaptığı bütçeye göz atıldığında sanata ve kültüre ayrılan payların oldukça düşük olduğu ve aslında yok sayıldığı görülmektedir.

“KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR OLMASI ÖNCELİKLERİMİZDEN OLACAKTIR”

CHP iktidarında sanatın ve sanatçının özgürlüğünü sağlayacağız. Sanatçılar geçim derdi olmadan yaşayacak ve sanatını aklında hiçbir soru işareti olmadan icra edecek. Gençlerin kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar yararlanabilmeleri için kültür kartı tanımlarken aynı zamanda diğer yurttaşlarımızın da benzer aktivitelere erişimlerinin sağlanması, kültür ve sanat etkinliklerinin herkes için ulaşılabilir olmasıönceliklerimizden olacaktır. Özgür bir ülkede, özgür bir sanatla; Dünya Sanat Gününü kutlarım.”

Karaca, açıklamasının devamında; iktidar olmaları durumunda sanat alanında atılacak adımlarışöyle sıraladı:

“. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve ilgili ikincil mevzuatı başta sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracak bir anlayışla gözden geçireceğiz.

. İlgili kanun ve yönetmeliklerde anadilinde kültürel ve sanatsal üretimin önünde engel oluşturan maddeleri muğlak ifadelerden arındıracak ve istismara açık olmayacak biçimde düzenleyeceğiz.

. Kültür ve sanat faaliyetlerinde yerel yönetimlerin etkisini artıracak ve yerel yönetimler ile kültür ve sanat alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve aktif bir rol almasını sağlayacağız.

. Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracak, özel kesimin bu alana daha fazla destek olmasın teşvik edeceğiz.

. Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz.

. Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale ve diğer sanat kurumlarımızın kadro ve diğer özlük hakkı sorunlarınıçözeceğiz.

. Müzik meslek birlikleriyle ülke sathında kampanyalar düzenleyerek müzik emekçilerinin ve eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacağız.

. İl Kültür Müdürlükleri bünyesinde müzisyenlerimizin eserlerini ücretsiz şekilde kayıt altına almalarını sağlayacak ses kayıt stüdyoları kuracağız.

. Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız.

. Sanatçı gelirleri üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğiz.

. Gençlere kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanabilmeleri için kültür kartı vereceğiz.

. Folklorik sanatçıların teşvik edilmesi için özel destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

. Üniversite öğrenci sanat topluluklarını destekleyeceğiz.

. Sanatçının telif haklarını koruyacak; ihlalden ve korsandan korunması için her türlü tedbiri alacağız.

. Yayıncılık, müzik, folklor, film sektörleri, festivaller ve müzikalleri destekleyerek istihdam, milli gelire katkı ve ihracat imkânları sağlayacağız.”

ANKA Haber Ajansı