DOĞAL GAZ İHRACAT ÇIKIŞ NOKTALARININ KULLANIM ESASLARI BELLİ OLDU

DOĞAL GAZ İHRACAT ÇIKIŞ NOKTALARININ KULLANIM ESASLARI BELLİ OLDU
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK), doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK), doğal gaz ihracat çıkış noktalarının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi.

EPDK'nin Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'a ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, doğal gaz iletim şirketi her bir ihracat çıkış noktası için uygulanacak maksimum ayrılabilir kapasite (MAK) değerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri gaz yılıöncesi kapasite rezervasyonunu son başvuru tarihinden 60 gün önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın doğal gaz arz güvenliği görüşlerini dikkate alarak ilan edecek.

İletim şirketi tarafından, gaz yılı içerisinde bakanlık görüşü dikkate alınarak ihracata konu edilecek miktarın kesintili ya da kesintisiz olacağına, mevsimsel nitelik arz edip etmeyeceğine ve gerekli görülen diğer hususlara yayımlayacağı kapasite ilanı duyurusunda yer verilecek.

EPDK kararına göre, iletim şirketi, bakanlık görüşü çerçevesinde birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde uzun dönemli kapasite rezervasyonuna ve söz konusu dönem için ilgili ihracat çıkış noktasında geçerli olacak şekilde iletim kapasite bedelinin belirlenmesine imkan verecek kapasite ilanı duyurusu da yapabilecek.

Öte yandan, ihracat çıkış noktaları arasında İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'ının (ŞİD) kapasite aktarımına ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

ANKA Haber Ajansı