DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: "2023 1 MAYIS'I SON YASAKLI 1 MAYIS OLACAK"

DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: "2023 1 MAYIS'I SON YASAKLI 1 MAYIS OLACAK"
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yılki 1 Mayıs’ın son yasaklı 1 Mayıs olacağını belirterek iktidara, “Gelin bu Cumhuriyet’in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım”çağrısı yaptı.

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yılki 1 Mayıs’ın son yasaklı 1 Mayıs olacağını belirterek iktidara, “Gelin bu Cumhuriyet’in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım” çağrısı yaptı.

DİSK, İstanbul Beşiktaş’taki Genel Merkezi’nde 1 Mayıs hazırlıklarının duyurulduğu bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik, Şükran Kablan Yeşil, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Emin Koramaz, Türk Tabipler Birliği (TTB) adına İTO Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, DİSK Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında şunlara yer verildi:

“ÜLKEMİZİN MEYDANLARI EN KİTLESEL 1 MAYIS’LARA TANIK OLDU:İşçilerin, kamu emekçilerinin, gençlerin, kadınların, emeklilerin, çocuklarımızın geleceği için tarihsel bir dönemde 2023 yılı 1 Mayıs’ının hazırlıklarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ın ülkemizde güçlü bir tarihi vardır. Tüm engellemelere, yasaklamalara, baskılara rağmen başta Taksim olmak üzere ülkemizin meydanları dünyanın en kitlesel 1 Mayıs’larına tanık olmuştur.

1 MAYIS İŞÇİLERİN İTİRAZLARINI VE HEDEFLERİNİİFADE ETTİĞİ GÜNDÜR: Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan, yok sayılan milyonlar 1 Mayıs alanlarında kendilerini ifade eder, taleplerini, umutlarını, tepkilerini omuz omuza paylaşır. 1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs alanları yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır. Bugün işçi sınıfının, emekçilerin sesine, sözüne, gücüne hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bugün dünyanın dört bir yanında hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri 18 gün sonra 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

İŞÇİLERİN ALDIĞI PAY AZALIYOR: Tüm dünyada işçi sınıfı sayısal olarak hızla büyürken, ücretli emek yaygınlaşırken, biz üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı pay azalıyor. Sermayeyi emek sömürüsü de doyurmuyor. Doğa, sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor; yetmiyor, savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye baskıcı rejimler destekleniyor. Kapitalizm ve onun en vahşi biçimi olan neoliberalizm bugün dünya halklarına daha fazla sömürü, daha fazla eşitsizlik, daha fazla yağma, daha fazla yıkım ve yarattıkları bu cehennemin bekçisi olarak daha fazla otoriter rejim vaat ediyor. Evet, bu korkunç hikâyenin en kötü, en ağır süreçlerinden biri ülkemizde yaşanıyor. Bugün burada memleketin içinde bulunduğu hali uzun uzun anlatmaya, sorunların hepsini sıralamaya elbette ihtiyaç yok.

HAYATTA KALMAMIZI BİLE SAĞLAYAMAYAN BİR DÜZENLE KARŞI KARŞIYAYIZ: Sadece başkanlık rejiminin sonrasında, pandemide, ekonomik krizde ve depremde karşı karşıya kaldığımız hakikat belli: İnsanca çalışmamız ve insanca yaşamamız bir yana, hayatta kalmamızı bile sağlamaktan çok uzak bir düzenle karşı karşıyayız. Sadece başkanlık rejimi boyunca 4 yılda 5,5 milyon işsize 3,5 milyon yeni işsiz daha eklendi. Ücretlilerin sayısı hızla artarken emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 38’den yüzde 25’e düştü; sermayenin payı yüzde 44’ten yüzde 57’ye yükseldi. İşçiden alıp patronlara verdiler; fakirden çalıp zenginin kasasını doldurdular, dar gelirliden alıp rantiyeye kaynak aktardılar; rant için kentleri ve doğayı betona boğdular; asırlık yardım kurumlarını bile depremde çadır satar hale getirdiler; doğal afetleri felakete çevirdiler: Sözün özü evet memleketi bir şirket gibi yönettiler! Memlekette hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engellediler, üstelik bu yaptıklarıyla övündüler. 2 Güvencesiz çalışmayı hemen her alanda hâkim hale getirdiler.

BİZLERİN EKMEKĞİNİİKTİDARIN VE PATRONLARIN İNSAFINA TERK ETMEYE ÇALIŞTILAR: Bizlerin işini ekmeğini, iktidarın ve patronların insafına terk etmeye çalıştılar. KHK’larla çalışma hakkını gasp ettiler, Anayasa’yı rafa kaldırdılar, mahkeme kararlarını uygulamadılar. Hak, hukuk tanımadılar. Şirket gibi yönettikleri ülkede salgında, depremde, ekonomik krizde en ağır bedelleri biz ödedik ama onların geliri de serveti de katbekat büyüdü. Memleketi şirket gibi yönetenler, bu memleketin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırdılar, güvencesizleştirdiler, geleceksizleştirdiler. Bizler bir olup karşılarına dikilmeyelim diye her alanda ayrımcılığı kışkırttılar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiler.

HAK İSTEYENLERİN SESİNİ KISMAK İSTEDİLER: Eleştirenin, sorgulayanın, soru soranın, hak, hukuk, adalet isteyenin sesini kısmak için her yolu denediler. Ama yine de başaramadılar. İşçiler işine, aşına, ekmeğine sahip çıktı; gençler geleceklerine. Haklarını savunan kamu emekçileri; etik ilkeleri savunan iyi hekimlikten vazgeçmeyen hekimler; bilimi ve tekniği halkın çıkarları için kullanan mühendisler susmadı, susmayacak. Kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini, şiddete karşı mücadelemizi hiçbir şiddetle bastıramadılar; doğasına ve kentine sahip çıkanların önünü alamadılar. Adalet, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık mücadeleleri dimdik ayakta. Ve nihayet hep dediğimiz gibi gün geldi, devran döndü. Bugün artık bir karar anındayız. İşçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, doğaya, kadınlara, gençlere, çocuklara, bugünümüze ve geleceğimize büyük zararlar veren; bu ülkeye, bu halka zararlı olan başkanlık rejimine son vermek için yan yana, omuz omuzayız.

1 MAYIS’TA MEYDANLARDA HAYKIRACAĞIZ: Nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi; umutlarımızı, taleplerimizi, haklarımızı 1 Mayıs meydanlarında buluşturacağız. Büyük bir çoğunluğu ücret gelirleriyle yaşamını sürdüren nüfusuyla ülkemizin demokratik yeniden kuruluşunun ancak ve ancak işçi sınıfıyla, emekçilerle mümkün olduğunu 1 Mayıs meydanlarında haykıracağız. Yeni bir toplumsal düzen için yeni bir başlangıç yapacağız. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız. Evet, 1 Mayıs "Birlik" tir. Evet, 1 Mayıs "Dayanışma" dır. Evet, 1 Mayıs "Mücadele" dir. 1 Mayıs gelecektir, 2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıçtır.”

“ÜLKEMİZDE 1 MAYIS KUTLAMA ALANI TAKSİM MEYDANI'DIR"

Açıklamanın ardından gazetecilerin “1 Mayıs için çağrı yaptığınız bir nokta var mı?” sorusuna cevap veren Çerkezoğlu, “İşçilerin, 1 Mayıs’ı kentlerin en merkezi meydanlarında kutlama hakları vardır. Bizim ülkemizde Taksim Meydanı’dır. 1 Mayıs ve Taksim yasağı aslında ülkemizdeki bütün yasakların simgesidir. Hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin de simgesidir. Biliyoruz ki 2023 1 Mayıs’ı son yasaklı 1 Mayıs olacak. 15.30’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. İktidara çağrım da gelin bu Cumhuriyet’in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım” dedi.

ANKA Haber Ajansı