DEPREM BÖLGESİNDEKİİHRACAT DESTEKLERİNİN SÜRESİ BİR YIL UZATILDI

DEPREM BÖLGESİNDEKİİHRACAT DESTEKLERİNİN SÜRESİ BİR YIL UZATILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların ihracat destek süreleri bir yıl uzatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların ihracat destek süreleri bir yıl uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ihracat desteklerinin süresini bir yıl uzattığını duyurdu. Bakanlık, oda ve borsalara yazı yazarak, geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar'ın "Yetki" maddesi uyarınca, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye yetkili olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, bu illerde merkezi ve üretim tesisi bulunan firmaların, bakanlıkça yürütülen ihracata yönelik devlet desteği süreçlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için destek ve proje sürelerinin bir yıl uzatıldı.

Bakanlık, oda ve borsalara gönderdiği yazıda, karar kapsamında süreleri bir yıl uzatılan desteklere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, halen yurt dışı marka tescil, küresel tedarik zincirine yönelik yurt dışı depo kira gideri ve depolama hizmeti gideri, birim kira ve tanıtım desteklerinden yararlanan şirketler bu kapsamda olacak.

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ BULUNAN ŞİRKETLERİN DESTEK SÜRELERİ DE UZATILDI

Bakanlığı kararı doğrultusunda, tasarım ve ürün geliştirme projesi bulunan şirketlerin destek süreleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Ayrıca Marka ve Turquality destek programları kapsamında halen Marka Programı'nda yer alan destek süreleri de bir yıl uzatıldı. Turquality Programı'nda yer alanların onaylanan, süresi başlamış ve devam eden hedef pazar süreleri de uzatım kararına dahil olacak.

Turquality Programı'nda yer alan şirketlerin destek süresi başlamış ve devam eden kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve istihdam destek süreleri de aynışekilde bir yıl uzatıldı.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilesi (UR-GE) Projesi'ni yürüten iş birliği kuruluşlarının merkezinin veya projede yer alan firmalarının merkez veya üretim tesislerinin depremden etkilenen illerden birinde bulunması durumunda da proje sürelerinin bir yıl uzatılması da kararlaştırıldı.

DESTEK MİKTARLARI

İhracat Destekleri Hakkında Karar'a göre, 2023 yılı için markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 1 milyon 357 bin liraya, yurt dışı depo kira ve depo hizmet giderleri 7 milyon 239 bin liraya, yurt dışı birimlerin kira giderleri 3 milyon 619 bin liraya, tanıtım giderleri 7 milyon 239 bin liraya kadar destekleniyor. Bu desteklerden 4 yıl süreyle yararlanılıyor.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi'nde, proje başına toplam destek tutarı 9 milyon 47 bin lira, destek süresi 3 yıl olarak uygulanıyor.

Bu yıl için toplam destek tutarı Marka Programı'nda 90 milyon 497 bin lira, Turquality Programı'nda ise 180 milyon 995 bin lira oldu. Destek süresi Marka Programı'nda 4 yıl, Turquality Programı'nda 5 yıl olarak belirlenmişti.

ANKA Haber Ajansı