AYM, ADLİYEDE ÇANTASINI X-RAY’DEN GEÇİRMEYEN AVUKATA PARA CEZASI VERİLMESİNİ HAK İHLALİ SAYDI

AYM, ADLİYEDE ÇANTASINI X-RAY’DEN GEÇİRMEYEN AVUKATA PARA CEZASI VERİLMESİNİ HAK İHLALİ SAYDI
Anayasa Mahkemesi (AYM), adliyeye girerken çantasını x-ray cihazından geçirmeyen avukat İdris Taniş’e idari para cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM, İdris Taniş’in ‘özel hayata saygı hakkı’ ile ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesinin’ ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), adliyeye girerken çantasını x-ray cihazından geçirmeyen avukat İdris Taniş’e idari para cezası verilmesini hak ihlali saydı. AYM, İdris Taniş’in ‘özel hayata saygı hakkı’ ile ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesinin’ ihlal edildiğine karar verdi.

AYM, 2018 yılında gittiği Şırnak Adliyesi’nde, avukat kimliğini göstermesine rağmen Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emri gerekçe gösterilerek çantasını x-ray cihazından geçirmesi istenmesine rağmen çantasını cihazdan geçirmeden adliyeye girdiği için idari para cezası verilen avukat İdris Taniş’in bireysel başvurusunu karara bağladı.

İdris Taniş’in ‘özel hayata saygı hakkı’ ile ‘suçta ve cezada kanunilik ilkesinin’ ihlal edildiğine hükmeden AYM, kararında şunları belirtti:

“Adliye binasına girişte başvurucunun teknik cihazlarla kontrol edilmesi şeklindeki uygulamaya aykırı davranışı sonucunda, başsavcılığın emre aykırı davranış kabahati nedeniyle idari yaptırım kararı vermeye yetkili olduğuna dair bir kanuni düzenleme tespit edilmemiştir. Oysa 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereğince, öncelikle idari yaptırım kararının, kanunla açıkça yetkili kılınan idari birimler tarafından verilebileceği açıktır. Yine somut olayda hakimliğin, başvurucunun çantasını x-ray cihazından geçirmeden adliyeye girmesini 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesinde düzenlenen emre aykırılık kabahatinin oluşması için yeterli kabul ettiği görülmüştür. Hakimlik, söz konusu kararında, 5326 sayılı Kanun’un 32. maddesi gereğince emre aykırı davranış kabahatinin oluşması için gereken unsurlardan olan, kanunla düzenlenen, daha önceden ilan edilmiş bir emrin varlığı ve kişilerin bu emre aykırı davranışlarının tespiti hususlarında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır.

Başvurucunun somut olayda aykırılık kabahatinin unsurları oluşmaksızın kamu makamlarınca yoruma dayalı olarak idari para cezası ile cezalandırılması nedeniyle müdahalenin kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

ANKA Haber Ajansı