AVUKATLARDAN 'SEÇİM GÜVENLİĞİ' AÇIKLAMASI: "HAK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN BURADAYIZ"

AVUKATLARDAN 'SEÇİM GÜVENLİĞİ' AÇIKLAMASI: "HAK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN BURADAYIZ"
Ankara’da 6 avukat örgütü, ortak açıklama yaparak, seçimlerin güvenliğini sağlamak için 14 Mayıs’ta sandık başında olacaklarını duyurdu. Avukat Nuray Özdoğan, “Halklarımızın oylarının manipüle edilmesinden, kaybolmasından, sandık sonuçlarına yansımamasından duyduğu endişeyi görüyor ve bu hususta yaşanabilecek hak ihlallerinin önüne geçebilmek için bizler de buradayız diyoruz” dedi.

Ankara’da 6 avukat örgütü, ortak açıklama yaparak, seçimlerin güvenliğini sağlamak için 14 Mayıs’ta sandık başında olacaklarını duyurdu. Avukat Nuray Özdoğan, “Halklarımızın oylarının manipüle edilmesinden, kaybolmasından, sandık sonuçlarına yansımamasından duyduğu endişeyi görüyor ve bu hususta yaşanabilecek hak ihlallerinin önüne geçebilmek için bizler de buradayız diyoruz” dedi.

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Toplumsal Hukuk, bugün Mülkiyeliler Birliği’nden ortak bir açıklama yaptı. Altı avukatlık örgütü adına açıklamayı okuyan avukat Nuray Özdoğan, şunları söyledi:

“Seçimlerin hukuki güvenliği, seçmen oylarının güvenliğinin sağlanması, ülkemizde her zaman önemli başlıklardan birisi olmuştur. Adalet ve eşitlik mücadelesini her alanda sürdüren hukuk kurumlarımız ve avukatları olarak, 2023 seçim sürecinde de ırk, din, cins, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği/ifadesi, cinsiyet karakteristiği ayrımcılığı yapmadan tüm halklarımız için, emekçiler, kadınlar, LGBTİ artılar çocuklar için, doğa ve çevre hakkı için seçim güvenliğinin sağlanmasınıönemli buluyor ve bu sebeple seçim sandıklarının başında olacağımızı ilan ediyoruz.

Türkiye seçim tarihi açısından oldukça özgün bir özellik taşıyan ve dönemsel önemi de açık olan 14 Mayıs 2023 tarihinin, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde demokratik hukuk rejimimin inşasına yapabileceği katkının farkındayız ve buradayız. Halklarımızın oylarının manipüle edilmesinden, kaybolmasından, sandık sonuçlarına yansımamasından duyduğu endişeyi görüyor ve bu hususta yaşanabilecek hak ihlallerinin önüne geçebilmek için bizler de buradayız diyoruz.

“HAKLARIN BASKI ALTINA ALINDIĞI BİR DÖNEMİ BİRLİKTE YAŞADIK”

Hukuki güvenlik ilkesinin daha fazla yok edildiği, siyasi iktidarın sopası haline getirilen yargının iktidarın devamlılığı için araçsallaştırıldığı, yargı bağımsızlığı-tarafsızlığı ilkelerinin yok sayıldığı, temel hak ve özgürlüklerin sistematik olarak ihlal edildiği, baskı altında alındığı bir dönemi birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Tüm bunlara ‘dur’ demek için buradayız.

Mevcut iktidarın, olageldiği biçimde tüm kurumlar üzerinde uyguladığı baskıyı, seçim güvenliğini sağlamakla sorumlu Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları, il seçim kurullarıüzerinde de uygulamak isteyeceğine dair gerçeklik önümüzde durmaktadır. Baskı, zor ve şiddetin yönetim biçimi olarak uygulandığı, her alanda hukuk dışı, anti-demokratik uygulamaların sistematik hale geldiği, faşizan yönetim biçimini daha da kurumsallaştıran mevcut iktidarın, bu seçimleri halklarımızın ve biz hukukçuların denetiminden kaçırmamasının hukuki yol ve yöntemlerini oluşturmak için bir araya geldik.

“DEMOKRATİK HUKUK DÜZENİİÇİN BURADAYIZ”

Adalet için, demokratik katılım ve serbest seçim hakkı için, yurttaşlarımızın avukatlığını sandık başlarında da yapmak için buradayız. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkların egemen olduğu bir toplumsal düzenin inşasına katkı sunabilecek bu seçimlerde geleceğimizi birlikte kurmak için, demokratik hukuki düzen için buradayız.

Hukuk örgütleri olarak kurduğumuz Seçim Hukuki Güvenliği Platformu’nda, ‘hukukçular buradayız’ şiarı altında çalışmalarımıza başladığımızı kamuoyuna değerli halklarımıza duyururuz.”

ANKA Haber Ajansı