AMASRA’DA 42 MADENCİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ MADENDE HEKİM BİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

AMASRA’DA 42 MADENCİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ MADENDE HEKİM BİLE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Amasra’da 42 madencinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında, kadrosu olmasına rağmen baştabip, tabip, iş yeri sağlık görevlisi çalıştırılmadığı; ocakta eksik sayıda mühendis ve personel ile çalışıldığı ortaya çıktı. Müessesede 476 pano ayak üretim işçisinin yapacağı işin 166 işçiye yaptırıldığı belirlendi.

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Amasra’da 42 madencinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında, kadrosu olmasına rağmen baştabip, tabip, iş yeri sağlık görevlisi çalıştırılmadığı; ocakta eksik sayıda mühendis ve personel ile çalışıldığı ortaya çıktı. Müessesede 476 pano ayak üretim işçisinin yapacağı işin 166 işçiye yaptırıldığı belirlendi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait kömür ocağında 14 Ekim 2022 tarihindeki grizu patlaması sonucu 42 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma dosyasının detayları ortaya çıkıyor. Dosyaya giren polis tutanağında, müessesedeki norm kadro bilgilerine yer verildi. Tutanağa göre; müessesede normalde 476 pano ayak üretim işçisi çalıştırılması gerekiyordu. Ancak 476 işçinin yapacağı işin, üçte biri oranında, yani 166 işçiye yaptırıldığı tespit edildi. Kadrodaki eksiklikler pano ayak üretim işçisiyle de bitmedi. Madendeki patlamaları yapan barutçu sayısının da az olduğu belirlendi. Tutanakta, “Barutçu norm kadrosunda 39 personelin olması gerekirken bir adet fiili personel olduğu tespit edilmiştir” denildi.

“BAŞTABİP, TABİP YOK; SAĞLIK MEMURU YETERSİZ SAYIDA”

Tutanakta, ocakta işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeterli personelin çalıştırılmadığı ve hatta kadrolu hekimin bile bulunmadığı anlatıldı. Bu durum tutanakta şöyle açıklandı:

“İlgili kurumun göndermiş olduğu listede, norm kadro olarak toplamda 6 adet teknik uzman unvanında personel olması gerektiği, ancak kurum içinde bu unvanda herhangi bir personelin olmadığı; sivil savunma amiri olarak bir adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken kimsenin olmadığı; şef unvanında toplam 17 adet personelin olması gerektiği, kurumda şef unvanında görevli 13 personeli olduğu; mühendis unvanında toplam 36 adet personelin olması gerektiği, kurumda mühendis unvanında 28 adet personelin olduğu; tekniker unvanında 25 adet personelin olması gerektiği, kurumda tekniker unvanında 19 personelin olduğu; baştabip unvanında bir adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken personelin olmadığı, tabip unvanında iki adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken personelin olmadığı, sağlık memuru unvanında altı personelin olması gerekirken bu unvanda toplam beş personelin olduğu tespit edilmiştir.”

“İŞ YERİ SAĞLIK GÖREVLİSİ BULUNMUYOR”

Tutanakta ayrıca, “İş yeri sağlık görevlisi norm kadrosunda dört adet personel olması gerekirken bu kadroda hiç fiili personelin bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

NORM KADROLAR EKSİK

Tutanakta, eksik personele ilişkin diğer bilgiler şöyle sıralandı:

“- Yer altı maden nezaret (başmühendis) norm kadrosunda 7 personel olması gerekirken 6 adet fiili personel,

- Hazırlık işçisi norm kadrosunun 107 personel olması gerekirken 26 fiili personel,

- Barutçu norm kadrosunda 39 personelin olması gerekirken 1 adet fiili personel,

- Mekanik işçiliği norm kadrosunda 39 personelin olması gerekirken 19 adet fiili personel,

- Elektrik ve elektronik işçisi norm kadrosunda 15 personelin olması gerekirken 10 adet fiili personel,

- Sondaj işçisi norm kadrosunda 9 adet personelin olması gerekirken 5 adet fiili personel,

- Tulumba işçisi norm kadrosunda 1 adet personelin olması gerekirken bu kadroda hiç personel,

- Yerüstü bölümünde nezaretçi norm kadrosunda 3 adet personelin olması gerekirken 1 adet fiili personel,

- Lavuar işçiliği norm kadrosunda 25 adet personelin olması gerekirken 10 adet fiili personel,

- Nakliyat işçiliği norm kadrosunda 24 adet personelin olması gerekirken 12 adet fiili personel,

- Kuyu vinç işçisi norm kadrosunda 12 personelin olması gerekirken 8 adet fiili personel,

- Mekanizasyon ve pres işçiliği norm kadrosunda 47 personelin olması gerekirken 13 adet fiili personel,

- Elektrik işçisi norm kadrosunda 20 personelin olması gerekirken 7 adet fiili personel,

- Kaynak işçisi norm kadrosunda 10 adet personelin olması gerekirken 4 adet fiili personel,

- Kompresör-cihaz kullanım bakım ve tamir işçiliği norm kadrosunda 15 personelin olması gerekirken 4 adet fiili personel,

- Laboratuvar işçiliği norm kadrosunda 3 personelin olması gerekirken bu kadroda fiili personelin bulunmadığı tespit edilmiştir.”

ANKA O ODAYI GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

ANKA Haber Ajansı, facianın yaşandığı gün, madendeki İş Sağlığı Koruma (ATT) Personel Odası’nı görüntülemişti. Odada bir sedye, bir masa ve bir kanepenin yanı sıra steteskop, ilaçlar ve bir de lavabo olduğu görülmüştü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi Bülent Aslanhan, odaya ilişkin görüntüler üzerinden yaptığı yorumda şunları söylemişti:

“Düzensiz bir personel odası görüntüsü ile sağlık hizmeti sunulan birim arasında ciddi farklar olduğu açıktır. İş yeri sağlık biriminde bulunması gereken en asgari yasal mevzuata uygun donanım -oksijen tüpü, acil durum seti, soğuk uygulama ve duş vs.- bulunmamaktadır. Eğer bu oda iş yeri sağlık hizmetlerinin sunulduğu oda ise durum gerçekten çok acıdır. Bu odanın mevcut hali bile, işletmenin iş sağlığı, iş güvenliği hizmetlerine bakışının ne kadar değersiz olduğunu gözler önüne sermektedir.”

(ARŞİV GÖRÜNTÜ)

ANKA Haber Ajansı