AHESEN BAŞKANI DR. KANDEMİR: “AİLE HEKİMLİĞİİLE İLGİLİ YASALAR SENDİKA VE DERNEKLERLE İSTİŞARE EDİLMELİ”

AHESEN BAŞKANI DR. KANDEMİR: “AİLE HEKİMLİĞİİLE İLGİLİ YASALAR SENDİKA VE DERNEKLERLE İSTİŞARE EDİLMELİ”
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), sağlık sistemiyle ilgili çeşitli düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifine tepki gösterdi. AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Anayasa Mahkemesi'nin, 'yeni bir hukuksuzluğa yol açacak kanun düzenlemesi yapılmasın' şeklindeki görüşlerine karşın, torba yasa ile yeni kanun yapılmaya çalışıldığını ve fakat ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırdığımız yönetmelik çıkarılırken yapılan hataların tekrarlanacağını görüyoruz. Aile hekimliğiyle ilgili yasalar sendika ve de

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), sağlık sistemiyle ilgili çeşitli düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifine tepki gösterdi. AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Anayasa Mahkemesi'nin, "yeni bir hukuksuzluğa yol açacak kanun düzenlemesi yapılmasın" şeklindeki görüşlerine karşın, torba yasa ile yeni kanun yapılmaya çalışıldığını ve fakat ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırdığımız yönetmelik çıkarılırken yapılan hataların tekrarlanacağını görüyoruz. Aile hekimliğiyle ilgili yasalar sendika ve derneklerle istişare edilmeli" açıklamasını yaptı.

Sağlıkta çeşitli düzenlenmeler ile değişiklikleri barındıran torba yasa teklifinin sistemi yeni bir çıkmaza sokma tehlikesi barındırdığı ileri sürüldü. AHESEN de teklife tepki gösteren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir daha önce de benzer süreçler yaşanarak mağduriyetler yaratıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"TALEBİMİZ BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ"

“Söz konusu torba yasa sağlıkta çeşitli düzenlemeler ile aile hekimliğini de kapsamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin, "yeni bir hukuksuzluğa yol açacak kanun düzenlemesi yapılmasın" şeklindeki görüşlerine karşın, torba yasa ile yeni kanun yapılmaya çalışıldığını ve fakat ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırdığımız yönetmelik çıkarılırken yapılan hataların tekrarlanacağını görüyoruz. Bu durum vatandaşları, aile hekimliği çalışanlarını ve devletin ilgili birimlerini gereksiz yere yoracaktır. Birinci basamak hizmet sunumu ve hizmet alımında potansiyel sıkıntıları doğurması muhtemel bu süreç, ilgili sendika ve derneklerle istişare edilmeli ve insanları mağdur etmeyecek yollar izlenmelidir. Talebimiz ve isteğimiz, bu yanlıştan dönülmesi ve ilgili birimlerin sürece muhatap edilmesidir.”

"AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ YAPBOZ DEĞİLDİR"

AHESEN Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Hüseyin Güntürkün de söz konusu sürecin aile hekimliği sisteminde telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açabileceğini vurguladı. Dr. Güntürkün, “İlgili torba yasa, aile hekimliği sisteminde çalışanlar için hak ihlali ve hak kaybı potansiyeli taşıyor. Aile hekimliği sistemi yapboz değildir. Hukuk devleti anlayışı içerisinde, kanun düzenlemelerinin Anayasa’ya uygunluğu gözden geçirilmelidir. Kanun tekliflerinin taslak süreçlerinde, düzenlemeden etkilenecek ilgili kamu çalışanlarının, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin görüşlerinin alınması kültürü oluşmalıdır. Aksi halde aksayacak her süreç tüm tarafları sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca, sağlık hizmet sunucuları daha fazla zararı ve yıpranmayı kaldıracak durumda değildir” dedi.

ANKA Haber Ajansı