11,7 MİLYAR ZARAR EDEN KİT’LERİN HESAPLARINI İBRA EDEN TBMM KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

11,7 MİLYAR ZARAR EDEN KİT’LERİN HESAPLARINI İBRA EDEN TBMM KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI
CHP’nin hesaplarına itiraz ettiği ve 2 yılda 11 milyar 761 milyon lira zarar eden 6 kamu İktisadi teşebbüsünün bilançolarının İbra edilmesine ilişkin Meclis kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP’nin hesaplarına itiraz ettiği ve 2 yılda 11 milyar 761 milyon lira zarar eden 6 kamu İktisadi teşebbüsünün bilançolarının ibra edilmesine ilişkin Meclis kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TBMM KİT Komisyonu’nda hesapları görüşülen kamu kuruluşlarının bazılarının hesaplarının ibra edilmesine CHP itiraz etti. CHP’nin karşıçıktığı, Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2019 ve 2020 yılları hesap ve işlemlerinin ibra edilmesi 4 Nisan 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Söz konusu kitlerin ilgili yıllarla ilgili hesapları TBMM Genel Kurulu’nda AKP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek karara bağlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda yönetim kurulları ibra edilen kamu iktisadi teşebbüsleri ile bilançoları ve netice hesapları genel görüşmeye sunulan kamu iktisadi teşebbüsleri kurum ve kuruşları ile denetlenen KİT’lerin gelir -gider (kar-zarar) farkını gösterir listeler Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararın ekindeki tabloda yer alan 11 KİT’ten 6’sının 2019-2020 yıllarında zarar ettiği görüldü. Zarar eden KİT’lerden Türkiye Taşkömürü Kurumu 2019 yılında 15 milyon 172 bin lira, 2020 yılında 11 milyon 987 bin lira zarar etti ve iki yıldaki zararı 27 milyon 159 bin lirayı buldu. Türkiye Şeker Fabrikaları da zarar edem KİT’ler arasında yer aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları 2019 ve 2020 yıllarında toplam 1 milyar 928 milyon 309 bin lira zarar etti.

Et ve Süt Kurumu’nun 2019 yılında 34 milyon 664 bin lira olan zararı, 2020 yılında 222 milyon 991 bin liraya yükseldi. Zarardaki artış yaklaşık 7 kat oldu.

Çay İşletmeleri Müdürlüğü’nün ise 2017 yılından 2020 yılına kadar sürekli zarar ettiği görüldü. Çay İşletmeleri, 2017 yılında 267 milyon 742 bin lira, 2018 yılında 657 milyon 86 bin lira, 2019 yılında 635 milyon 92 bin lira, 2020 yılında 547 milyon 247 bin lira ve toplamda 2 milyar 107 milyon 167 bin lira zarar etti. PTT’nin de zarar eden KİT’ler arasında ve PTT’nin 2019- 2020 yıllarındaki toplam zararı 1 milyar 959 milyon lira oldu.

Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 2019- 2020 yıllarına ilişkin toplam zararı 6 milyar 413 milyon 318 bin lira.

Bu işletmelerin 2019-2020 zararları toplamı 11 milyar 761 milyon lira oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Meclis kararışöyle:

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2017-2018 ve 2019-2020 yılları denetimine ilişkin raporlarının; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin 2020, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin 2019 ve 2020, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bölümlerine yapılan itirazlara dair Komisyon görüşü üzerinde açılan genel görüşme neticesinde ibraya tabi olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2017 ila 2020, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğünün 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları tasvip edilmek suretiyle ilgili yönetim kurullarının ibra edilmesine Genel Kurulun 4 Nisan 2023 tarihli 84’üncü Birleşiminde karar verilmiştir."

ANKA Haber Ajansı