ESKİŞEHİR’İN İKLİM KRİZİNE KARŞI YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

ESKİŞEHİR’İN İKLİM KRİZİNE KARŞI YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından sera gazı salınımını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı Eskişehir’in direncini artırmak amacıyla düzenlenen ‘Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP)’ tanıtım toplantısı tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından sera gazı salınımını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı Eskişehir’in direncini artırmak amacıyla düzenlenen ‘Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP)’ tanıtım toplantısı tamamlandı.

EBB, Eskişehir ve Türkiye’nin iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan biri olması nedeniyle dirençli kent çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin sera gazı salınımını azaltmak ve iklim değişikliği etkilerine kentin karşı direncini artırmak amacıyla ‘Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP)’ çalışmaları devam ediyor. Yapılacak çalışmalarla Eskişehir’e ait temel envanter yılına göre sera gazı emisyon envanterinin hazırlanmasının ardından sera gazı azaltımı ve iklim değişikliğine uyum için eylemlerden oluşan hedefler belirlenecek.

Tüm bu veriler ışığında hazırlanacak ‘Eskişehir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da yapıldı. Toplantıya; Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, 12 ilçe Belediyesi, birçok kamu kurum ve kuruluşları, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Toplantı, EBB Genel Sekreter YardımcısıŞenol Kara’nın açılış konuşması ile başlarken; yaklaşık 3 saat süren toplantının lansman kısmında ‘Belediye Başkanları Sözleşmesi ve İklim Eylem Planları’ ile ilgili bilgi verildi. Eğitim kısmında ise SEİEP hazırlık aşamaları ve sera gazı envanteri hesaplama, sera gazı azaltım stratejileri, risk ve etkilenebilirlik değerlendirilmesi, iklim değişikliği ve uyum stratejileri, enerji yoksulluğu değerlendirilmesi konularında sunumlar yapıldı.

Paydaş analizi de yapılan toplantı, soru-yanıt bölümüyle tamamlandı.

ANKA Haber Ajansı