ÇİĞLİ’DE YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ONAYLANDI

ÇİĞLİ’DE YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ONAYLANDI
Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan '2023 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı' (YEEP) belediye meclisinde onaylanarak kabul edildi. Plan, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı'nda yer alan kadın-erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmek temelinde hazırlandı.

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan "2023 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı" (YEEP) belediye meclisinde onaylanarak kabul edildi. Plan, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı'nda yer alan kadın-erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmek temelinde hazırlandı.

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı (CEMR) belediye meclisinde kabul eden Çiğli Belediyesi, imzaladığı protokol gereği yaklaşık bir yıldır titizlikle sürdürdüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıklarını tamamladı. Plan hazırlanırken iç ve dış paydaşlarla periyodik olarak toplantılar düzenlendi. 10 bin kadınla sosyal tespit anketi ve 2 bin kişi ile ihtiyaç tespit anketi yapıldı. Eğitim, istihdam, katılım, kentsel hizmetler, sağlık ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleyici faaliyetlerden oluşan plan kapsamında, kadın, çocuk, engelli ve toplumun diğer dezavantajlı kesimleri için kapsayıcı hizmetler planlandı. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan YEEP Belediye Meclisinde onaylanarak faaliyete geçti.

GÜMRÜKÇÜ: “EŞİTLİK EYLEM PLANIMIZI TAMAMLADIK”

Yurttaşların yerel hizmetlerden eşit ve adil şekilde yararlanması noktasında Yerel Eşitlik Eylem Planının çok önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yönetim anlayışımıza yerleştirmek ve hayata geçirmek üzere Yerel Eşitlik Eylem Planımızı oluşturduk. Bu plan ile eğitim, istihdam, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, karar alma mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetler ve sağlık olarak belirlediğimiz tematik alanlarda yer alan faaliyetleri gerçekleştirerek, çoklu ayrımcılığa uğrayan bireylerin kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını amaçlıyoruz” dedi.

“EŞİT, ADİL VE YAŞANABİLİR DÜNYA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

YEEP’in iç ve dış paydaşların görüşünün alınarak hazırlandığını belirten Başkan Gümrükçü, “YEEP’in yerel yönetimlerin bütün politika ve uygulamalarında; toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesi, hak temelli bir perspektif ile katılımcı ve savunucu yaklaşımı benimsemesi, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde olması, sunulan hizmetlerinin tümüne bunu yansıtması kıymetli olup tüm bunlar eylem planımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Müdürlüklerimiz ve dış paydaşlarımız ile birlikte oluşturduğumuz bu planın uygulanmasını sağlayacak başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere insan hakları temelinde toplumcu-katılımcı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Eşit, adil, özgür ve yaşanabilir bir dünya için mücadelemize güçlenerek devam edeceğiz” diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı