ABB'DE BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLADI: SON GÜN 31 MAYIS

ABB'DE BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLADI: SON GÜN 31 MAYIS
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yurttaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırmaya başladı. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Başkentliler, çevrim içi olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yurttaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırmaya başladı. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Başkentliler, çevrim içi olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

ABB, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesi'ne borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlıyor. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında mükellefler, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN İDARİ PARA CEZALARINA YÜZDE 25 İNDİRİM

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Başkentli mükellefler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurularını“ https://ebelediye.ankara.bel.tr/ebelediye/” adresinden çevrim içi olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan yapabilecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar, diğer taksitler ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 aya kadar bölünen eşit taksitler şeklinde ödenebilecek. Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk, belediyelere borcu olan yurttaşlara söz konusu kanundan yararlanmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“7440 sayılı vergi ücret ve benzeri alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen bu kanun çerçevesinde belediyemizin mükellefleri de kapsam içerisinde. Belediye'miz mükelleflerinden belediyeye borcu olan ilan reklam vergisi, eğlence vergisi ve benzeri vergilerle, ücret, resim, harç gibi alacaklar bu kapsamda. Ayrıca kira alacakları, idari para cezaları ve benzerleri özellikle de harcamalara katılım payları da kapsam içerisinde. Mükelleflerimiz 31 Mayıs 2023 tarihine kadar online olarak ya da bizzat kendileri Belediye'mize başvurabilirler. Yapılandırma kapsamında dilekçesini aldığımız mükelleflere 48 aya kadar eşit aylık taksitler halinde ödeme imkanı sağlayabiliyoruz.”

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yol harcamalarına katılım payları, stabilize teknik altyapı bedeli, belediyelerin kira ve ecrimisil alacakları, idari para cezaları, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi, işgal harcı, hal rüsumu, atık su bedeli, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesi kapsamında alınan ücretler de yapılandırmaya tabi olacak.

ASKİ BORÇLARI DA YAPILANDIRILIYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü de kanun kapsamında ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizini yapılandırıyor. Söz konusu yapılandırmadan faydalanmak isteyenler, yine 31 Mayıs 2023 tarihine kadar “www.aski.gov.tr” adresinden başvuru işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek. Borç yapılandırması için ayrıntılı bilgi almak isteyen aboneler, “0312 616 23 91 - 616 24 36” numaralı hattı arayabilecek.

ANKA Haber Ajansı